Zateplení fasády – šatny u fotbalového hřiště

Zateplení fasády (ETICS) – šatny u fotbalového hřiště

Staříč

Provedení demontáže stávající fasády s dřevěným obkladem; zateplení obvodového pláště objektu, zateplovacím systémem (ETICS) v místě stávající fasády s dřevěným obkladem; zateplení soklové části stávajícího obvodového pláště objektu certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím systémem.
Napojení stávajících dešťových svodů do akumulační nádrže na dešťovou vodu s pojistným přepadem do dešťové kanalizace.