Realizace stavebních prací pracoviště podvozků

Realizace stavebních prací pracoviště podvozků

Ostrava-Martinov

 Likvidace energetických kanálů, jejich zasypání a betonáž, srovnání výtluků v podlaze, demontáž veškerých pozůstalých kovových konstrukcí, úpravy hrany posuvny a její vyztužení ocelovým profilem.

Demontáž stávajících kolejí, zhotovení betonového základu, opracování demontovaných kolejí a následná zpětné uložení v nivelitě na místo tak, aby navazovaly na protilehlé koleje umístěné přes posuvnu. Provedení betonové zálivky a finální vysokopevnostní stěrka.

Úprava vestavku lakovny podvozků a jeřábové dráhy, které se vlivem nového umístění kolejí dostávají do kolize. Ubourání části čelní stěny a výstavba nové stěny včetně dodání protipožárních vrat. Poslední část jeřábové dráhy umístěná v kolizním místě vestavby bude nahrazena novou části s nosností odpovídající jeřábovému mostu 10t.