Rodinný dům 

Rodinný dům

Antonínov

Výstavba nového hřbitovu jako doplnění stávajícího hřbitova, který se nachází přes místní komunikaci s parkovištěm. Výstavba nového oplocení, a to dvojího druhu: ocelové pletivo, ocelové sloupky a zděné z betonových tvárnic, do kterých budou vsazeny ocelové kované plotové výplně a ocelová kovaná dvoukřídlá vrata.

Vybudování zpevněných ploch, vsypové loučky, obrubníky, dlažba. Výstavba kolumbária z betonových tvárnic opatřeny skleněnými dvířky a opatření žulou. Vybudování zázemí z tvárnic včetně zastřešení.