Nové zpevněné plochy u novostavby

a kompletní nové 3D oplocení včetně bran

a terénních úprav kolem domu