Zaměření společnosti 

STAVEBNÍ PRÁCE PRO VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR
Naše firma nerozlišuje mezi velkými a malými zákazníky. Každému je věnována stejná pozornost a servis ze strany našich zaměstnanců.

 


STAVEBNÍ PRÁCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR
Pro své zákazníky z oblasti veřejné správy jsme díky profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni realizovat kompletní stavby v postavení generálního dodavatele. Dobrý standard prováděných prací, kvalita a zkušenosti našich zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňuje ucházet se i o zakázky veřejných institucí.

Mimo realizaci nových staveb nabízíme i opravy a rekonstrukce nejrůznějších objektů a jejicich částí, jako jsou např. školy, veřejné budovy, haly, sportoviště a jiné. V rámci našich nabízených služeb pro sektor veřejné správy umíme zajistit také výstavbu či rekonstrukce kanalizace, vodovodů, komunikací a zpevněných ploch.

Tyto činnosti realizujeme jak z pozice generálního dodavatele, tak i z pozice dodavatele dílčích částí celkového projektu. Na žádost investora můžeme zajistit jakékoli stavební či řemeslné práce.

 


STAVEBNÍ PRÁCE PRO SOUKROMÝ SEKTOR
Pro své zákazníky z oblasti soukromého sektoru a podnikatelské sféry jsme díky profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni realizovat kompletní stavby v postavení generálního dodavatele. Dobrý standard prováděných prací, kvalita a zkušenosti našich zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňuje ucházet se o zakázky investorů bez ohledu na jejich složitost.

Mimo realizaci nových staveb, patří do našich služeb neodmyslitelně i opravy a rekonstrukce nejrůznějších objektů včetně bytů.

Pro své zákazníky jsme připraveni nabídnout komplexní servis, počínaje zpracováním projektové dokumentace, jednáním s dotčenými úřady státní správy a zajištění potřebných vyjádření a povolení, pomoc se zajištěním financování, přes výstavbu až po předání hotové stavby včetně dokladů pro kolaudační či jiné řízení. Samozřejmostí je také naše účast při úředních jednáních na stavbě.

Tyto činnosti realizujeme jak z pozice generálního dodavatele, tak i z pozice dodavatele dílčích částí celkového projektu. Na žádost investora můžeme zajistit jakékoli stavební či řemeslné práce.